Visie

Aandacht voor lichaam, hart, geest en ziel is hét uitgangspunt van een behandeling in 'De Pastorij'.

Gezondheidscentrum

Wij zijn een gezondheidscentrum met een multidisciplinair zorgaanbod, waar gewerkt wordt vanuit een onderbouwde en wetenschappelijke medische basis maar waar de mens als geheel aanschouwd wordt. Waar we als therapeuten proberen te helpen om de kracht in jezelf te gebruiken, om weer gezond te worden.

Je zal dus steeds een professioneel advies krijgen of het nu een strikt medische behandeling of één van de zachtere randtherapieën betreft.

Als aanvulling op de reguliere geneeskunde is het onze passie om mensen te helen op een natuurlijke wijze en hen te begeleiden in het terugvinden van hun evenwicht op lichamelijk-geestelijk- en spiritueel vlak.

Toekomst

Naar de toekomst toe willen we naast individuele zorg ook lezingen en workshops organiseren rond de eigentijdse visie over ziekte en gezondheid.